virag1.jpg (4261 bytes) Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület bemutatása
rcs_1.jpg (1179 bytes)

Az egyesület története

Az Egyesületet már 1993-ban megalapították abai fiatalok Abai Pro Natura Egyesület néven, mely főként amatőr természet- és környezetvédelmi munkát végzett.

1997-től a tevékenység kiüresedett, jórészt névlegessé vált. Később új tagok csatlakozásával lehetővé vált a szervezet megújítása is. Így a 2000-es év végén új célkitűzéseket és programokat fogalmazott meg a közgyűlés.

Kiszélesedett a tevékenységi terület is: a 9 település alkotta Sárvíz Kistérség vált új célterületté. Felismertük, hogy a Sárvíz völgye ökofolyosón belül Aba csak  elszigetelt egység. A települések számos új programja, beruházási terve (belvíz, szennyvízelvezetés, turizmus) érinti a természeti értékeket és az így létrejött potenciális veszélyforrást nem lehet amatőr civil tiltakozással kezelni.

Így váltak szükségessé a szélesebb körű feltáró és bemutató, dokumentáló munkák, melyekre több programot is indított a megújult egyesület.

Konkrét programok

A 2002-es évtől az Egyesület több futó programot fejezett be és néhány újat indított útra. A szervezet részt vett a Sárvíz Kistérség önkormányzatainak társulásával közösen több munkában, önálló projekteket is indított.
Fontosabb projektek:

  • az ökofolyosó egészét feltáró térinformatikai adatbázis létrehozása s ezek alapján az ökofolyosó megtervezése. A programot két lépcsőben a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség finanszírozza. Ennek végén mintegy 50.000 ha-os terület komplett térinformatikai adatbázisa jön létre. (1. lépcső 2001, 2. lépcső folyamatban)
    A bevont partnerek a következők: Fejér Megyei Agrárkamara; Regionális Talajtani Kutató, Velence; GATE, Mons Regalis Kft
  • A szervezet 2001-ben az ERM Hungária Kft-vel közösen elkészítette az Örökzöld Sárvíz c. tanulmányt, amely kistérségi környezetvédelmi program a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazásával. Ennek folytatásaképp ez évben elkészült a "Kistérségi Környezetvédelem" c. CD-ROM, mely általános tudnivalókat tartalmaz kistérségek számára a témában.
  • A 2001-2002-es évek másik fontos programja volt a helyi Internet-Intranet hálózat elindítása Aba község kábelTV hálózatán illetve mikrohullámú átviteli technológiával. Ez már megvalósult a 2001-2002 év során. Pontosabban a kábeltelevíziós csatornán működő Internetes rendszer technikai problémák miatt nem üzemel. Helyette, a tevékenység céljának megtartásával, mikrohullámú hálózatot építettünk ki, mely kifogástalanul működik, szélessávú Internet-kapcsolatot teremtve Abán. 2003-ban kezdtük meg a hálózat kistérségivé tételét. Ekkor Káloz és Sáregres községekben indult el a hálózat kiépítése.
    E programban a Datatrans Internet Kft és az A-Web Bt a partnerek. Ezt a programot a rendszer kiépítésének kezdetén Abán a VFC támogatta, majd 2003-ban a kistérségi finanszírozást a Közép-Dunántúli Területfejlesztési Tanács a TTFC keretből biztosította.
  • A Közép-Dunántúli Területfejlesztési Tanács finanszírozásával elkészült a Sárvíz Kistérség turisztikai koncepciója, melyet a weblap erre vonatkozó részén láthatnak.